Wednesday, June 20, 2007

..uXu oAo # 3 by Litsa Spathi

m nj k v ...... b i g ......
o i f eqa pO e......iiiiiiii
try coa to ad
i...aaaaaaa...
ooooo..oooo i t zu looq.....
... .vr dO ooo......eeeee
a Oli fju d hn ooo.......
... o ..buch hd koooo ma ......
ma ...................o.... oooooo
noo no na ooooo nao ......
ma .. mA aaaaaa .. n i ......
i ao o oo uuuuu jie.........
8 m .. m ma l ...
exp res sss ..... ooou
... se X po azo bob
vom.............zpzpxee.....

No comments: